Verdigjenstandsforsikring

Forsikringen dekker flere skadeårsaker enn en vanlig innboforsikring og har også den fordelen at den gjelder i hele verden.

 

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader opp til den forsikringssummen du selv velger. Forsikringen dekker flere skadeårsaker enn en vanlig innboforsikring. Det kan ofte være lurt å tegne verdisakforsikring på dyre gjenstander, f.eks. bunader, instrumenter og fotoutstyr.

Forsikringen dekker ikke:

  • At den forsikrede gjenstanden glemmes eller etterlates.
  • Skade som feil eller mangler ved gjenstanden.
  • Skade som skyldes sopp, råte, bakterier og insekter.
  • Skade som oppstår under utleie.

 Egenandelen er 1 000 kroner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Verdigjenstand

Generelle vilkår