Alle våre privatforsikringer

Veterankjøretøyforsikring

Vår forsikring for veterankjøretøy gjelder kjøretøy eldre enn 30 år som brukes til hobbykjøring. Erstatningen baseres på kjøretøyets markedsverdi og kjørelengde er inntil 5 000 km per år. Velg mellom Kasko, Delkasko eller Ansvar.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når bilen er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

 

 

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker bruddskade på utvendige glassruter og glasstak.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Alarmtelefon til RedGo (tidligere Falck): (+47) 21 49 33 79

 

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje i bilen inntil kr 10 000

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Hvilken forsikring passer for deg?

  • Kasko
    Dette er den mest vanlige bilforsikringen og dekker de fleste skader på bilen din, for eksempel ved kollisjon eller utforkjøring. Vi anbefaler denne forsikringen på biler som fortsatt har høy verdi.
  • Delkasko
    Hvis du har en bil med lavere verdi kan det være aktuelt med delkasko. Denne forsikringen dekker ikke skader på egen bil ved kollisjon eller utforkjøring, men dekker likevel skader på grunn av brann eller tyveri. Du får også dekning for veihjelp og skader på glassruter.
  • Ansvar
    Dette er den rimeligste forsikringen og dekker ingen skader på egen bil. Likevel er den helt nødvendig om du har et registrert kjøretøy. Denne forsikringen er nemlig lovpålagt og dekker skader på andres biler eller personer. Forsikringen er inkludert hvis du velger Delkasko eller Kasko.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Kjøretøy (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade
Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss