Åpenhet

Knif Trygghet Forsikring AS ønsker å bidra til arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og ryddige arbeidsforhold. Vi ønsker å være åpne om hvordan vi som selskap opptrer i vår forretningsdrift.

Publisert: 08.03.2023 - Oppdatert: 10.06.2024

Vi er positive til loven som tiltak for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter i arbeidslivet. Knif Trygghet følger åpenhetsloven og arbeider for å i størst mulig grad følge opp og ivareta menneskerettigheter og sosial bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet.

Vi forventer og følger opp at våre leverandører også opptrer i henhold til disse verdiene. Vi kartlegger våre leverandører og vi har utarbeidet tilpassede rutiner for valg av nye leverandører.

 

Her kan du lese rapporten om åpenhetsarbeidet vårt per juni 2024

 

Vi mener at åpenhet og transparens er avgjørende for å sikre at forsikringsbransjen drives på en ansvarlig og bærekraftig måte. Derfor vil vi fortsette å jobbe for å sikre at våre leverandører opptrer i henhold til våre verdier og at vi alltid vil være åpne om våre praksiser. Hvis vi oppdager brudd på disse kravene, vil vi handle raskt for å rette opp situasjonen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å kontakte oss. Vi ønsker gjerne dialog og vil gjøre vårt beste for å svare på spørsmål.