Åpenhet

Knif Trygghet Forsikring AS ønsker å bidra til arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og ryddige arbeidsforhold. Og vi ønsker å være åpne om hvordan vi som selskap opptrer i vår forretningsdrift.

Publisert: 08.03.2023 - Oppdatert: 30.06.2023

Vi er positive til loven som tiltak for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter i arbeidslivet. Knif Trygghet følger åpenhetsloven og arbeider målrettet for å i størst mulig grad ivareta menneskerettigheter og sosial bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet.

Vi forventer at våre leverandører også opptrer i henhold til disse verdiene. Derfor jobber vi med å utarbeide kriterier for valg av leverandører, som inkluderer en vurdering av leverandørenes arbeidsforhold og sosiale ansvar. Åpenhetsloven sier at vi må ha gjennomført og fortalt om resultatene fra denne prosessen innen 1. juli 2023.

 

Her kan du lese rapporten om åpenhetsarbeidet vårt per juni 2023

 

Vi mener at åpenhet og transparens er avgjørende for å sikre at forsikringsbransjen drives på en ansvarlig og bærekraftig måte. Derfor vil vi fortsette å jobbe for å sikre at våre leverandører opptrer i henhold til våre verdier og at vi alltid vil være åpne om våre praksiser.

I framtiden vil våre ansatte følge opp leverandører regelmessig for best mulig å sikre at de overholder kravene våre til åpenhet, bærekraft og menneskerettigheter. Hvis vi oppdager brudd på disse kravene, vil vi handle raskt for å rette opp situasjonen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, vennligst kontakt oss. Vi er alltid åpne for dialog og vil gjøre vårt beste for å besvare dine spørsmål.