Alle våre organisasjonsforsikringer

Helse, omsorg og rehabilitering

Denne forsikringen er spesielt tilpasset virksomheter innen helse, omsorg og rehabilitering. Dekningene kan tilpasses etter behov. 

Dette er forsikring som dekker skader på maskiner, inventar, løsøre for virksomheten. Forsikringen dekker også selve driften i form av at både ansvarsforsikring og avbruddsforsikring er inkludert.

Selve bygningen må forsikres med en egen huseierforsikring

Hva dekker forsikringen?

 • brannskader
 • bannskader
 • skader ved tyveri og skadeverk
 • bruddskade på glassruter
 • underslag
 • naturskader
 • avbruddstap
 • ansvarsskader som er voldt under utøvelse av den virksomheten som er angitt
 • ryddingsutgifter
 • rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
 • bygningsmessig tilleggsinnredning
 • innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • klienters ting

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Noen dekninger kan utvides med høyere forsikringssum og du kan velge flere dekninger i tillegg til standard vilkår.

 • maskinforsikring, husholdningsmaskiner
 • innhold i frysedisk/-skap og fryse-/kjølerom
 • lønn til ansatte ved avbrudd
 • klienters ting
 • penger og verdipapirer
 • rekonstruksjon av arkiv

Fullstendige vilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss