Ved varsel om flom og storm er det noen ting du bør gjøre for å unngå store skader på huset ditt.
Foto: iStock

Dette gjør du ved flom og storm

Naturen kan forårsake store skader. Det er ikke så mye vi får gjort med været, men her er noen gode råd for å sikre, forebygge og begrense skader på hus og eiendom.

Publisert: 23.04.2020 - Oppdatert: 11.01.2022

Først og fremst er det lurt å følge med i nyhetsbildet. Du kan også holde deg oppdatert på sanntidsdata og prognoser på varsom.no og værtjenesten yr.no

Ved flomvarsel

 1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.

 2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.

 3. Rydd unna evt. snø og is for å hjelpe vannet å renne riktig vei.

 4. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.

 5. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).

 6. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann. Viktige og verdifulle gjenstander bør vurderes flyttet til en høyereliggende etasje.

 7. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.

 8. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

 9. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved en stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

 10. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt, dersom du ikke er hjemme.

 11. Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt.

Hvis du allerede er rammet av flom

 1. Sørg for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår. Hold folk unna bygning som kan stå i fare for å rase sammen eller der grunnen kan rase ut.

 2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper.

 3. Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger. Ta derfor ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.

 4. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.

 5. Riv ut gulvbelegg/tepper.

 6. Sørg for god lufting. La gjerne vinduer og dører være åpne, så lenge du er tilstede og det er forsvarlig.

 7. Sett inn vifter i skadet etasje. Dette kan forbedre luftsirkulasjonen som er med på fremskynde tørking.

 8. Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller utbedre skadene. Ta bilder eller film av skaden. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.

Ved varsel om storm eller sterk vind

 1. Sikre løse gjenstander, da disse kan skape farlige situasjoner. For eksempel trampoliner, hagemøbler og annet

 2. Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret.

 3. Båter i opplag, le-vegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger.

 4. Bygninger som er under oppføring bør sikres ekstra godt.

Hva skjer når skaden har skjedd?

Hva skjer når skaden har skjedd?

Ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med utbedring av en skade.

Les spørsmål og svar
Forsikre bolig og fritidsbolig

Forsikre bolig og fritidsbolig

Forsikre hjemmet ditt og hytta hos oss, slik at du kan slippe å bekymre deg for uforutsette hendelser.

Finn riktig forsikring for deg