Bilforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk når bilen er registrert. Hva du velger utover ansvarforsikring er opp til deg, men de aller fleste velger en kaskoforsikring som også dekker skader på bilen. Vår Kasko Ekstra Trygghet er mest aktuell dersom du har en relativt ny bil.

Vi oppgraderer kjøpsprosessen på bilforsikring derfor er nettløsningen midlertidig ute av drift. Ta kontakt med våre rådgivere på tlf 23 68 39 00 eller privatforsikring@kniftrygghet.no for tilbud på bilforsikring. 

Hva dekker forsikringen?
Ansvar
Delkasko
Kasko
Kasko Ekstra Trygghet
Ansvar

Selskapet erstatter ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides. Ansvarforsikring er obligatorisk når bilen er registrert.

Forsikring som dekker skader på egen motorvogn –delkasko og kasko – er frivillig.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist i egenskap eier, bruker eller fører av den forsikrede motorvognen.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

 

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker skifting eller reparasjon av motorvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning. Med ruter menes front-, side- og bakruter samt bevegelig takluke.

Veihjelp/redning

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

 

Alarmtelefon til Falck: (+47) 21 49 33 79

 

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager når bilen får en skade som er dekket av forsikringen.

Totalskade

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 60 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 60 000 km eller være eldre enn 3 år

Maskinskade

Dekker kostnader til reparasjon av mekanisk eller elektronisk skade i motor eller girkasse. Skade som skyldes slitasje eller skade som fabrikant eller leverandør er ansvarlig for dekkes ikke.

Utvidet leiebil

Leieildekningen er utvidet til å gjelde i 45 dager og med inntil 600 kroner per dag.

Spesiallakk

Dekker skade på lakk utover ordinær dekning med inntil 40 000 kroner.

Nøkkelforsikring

Dekker innkjøp av nye nøkler dersom disse blir stjålet eller mistet. Kostnader ved eventuell omkoding erstattes også.

Kontakt oss for mer informasjon. Klikk her

Bilforsikring for person- og varebil inntil 3500 kg kan tegnes med ansvars-, delkasko- eller kaskoforsikring.

Med kasko eller delkaskoforsikring har du gratis medlemskap i Falck. Klikk her for mer informasjon.

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Motorvogn og henger

Generelle vilkår