Alle våre privatforsikringer

Bilforsikring

Vår bilforsikring gjelder for alle personbiler, enten det er elektrisk-, hybrid- eller bensin/dieselbil. Velg mellom Kasko Ekstra Trygghet, Kasko, Delkasko eller Ansvar.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Kasko Ekstra Trygghet

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når bilen er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

 

 

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker bruddskade på utvendige glassruter og glasstak.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Alarmtelefon til RedGo (tidligere Falck): (+47) 21 49 33 79

 

Ladekabel

Dekker skade og tyveri av ladekabel med egenandel på kr 1 000.

 

(denne dekningen gjelder ikke for bedriftskunder)

Fastmontert utstyr, dekor, folie, lakk

Dekker ekstra, lovlig fastmontert utstyr, dekor, folie og spesiell lakk inntil 50 000 kroner.

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje i bilen inntil kr 20 000.

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager når bilen får en skade som er dekket av forsikringen. Dekker faktiske leiebilutgifter, inntil 500 kroner. Leiebil kan velges bort.

Totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 15 000 km eller være eldre enn 1 år.

Utvidet totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 60 000 km eller være eldre enn 3 år.

Motor- og girskade

Dekker plutselige og uforutsette skader på motor, gir og drivverk dersom bilen er under 10 år gammel eller ikke kjørt lenger enn 200 000 km.

For el- og hybridbiler dekkes også skade på høyspentbatteri og ladeenhet i bilen.

Utvidet leiebil

Leiebildekningen er utvidet til å gjelde i 45 dager og med inntil 700 kroner per dag. 

 

(For bedrifter: inntil 1200 kroner per dag)

Startleie ved leasing

Dersom motorvognen totalskades eller blir stjålet, dekker forsikringen startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet.

Nøkkelforsikring

Dekker innkjøp av nye nøkler dersom disse blir mistet, stjålet eller skadet. Kostnader ved eventuell omkoding erstattes også.

Parkeringsskadeforsikring

Dekker skader påført av ukjent person mens bilen står parkert, med inntil kr 20 000, uten å få bonusen redusert.

Utvidet veihjelp ved feriereiser

Dersom ferietur blir avbrutt som følge av skade, tyveri eller annen form for upåregnelig driftsstopp, dekkes tilsvarende leiebil som den forsikrede bilen, inntil 20 dager for å fortsette ferieturen.

Hvilken forsikring passer for deg?

 • Kasko Ekstra Trygghet

  Denne forsikringen passer til deg med en nyere bil som ikke er mer enn 10 år gammel. Her får du blant annet forsikring for motor- og girskader og utvidet leiebildekning i tillegg til de vanlige dekningene.
 • Kasko

  Dette er den mest vanlige bilforsikringen og dekker de fleste skader på bilen din, for eksempel ved kollisjon eller utforkjøring. Vi anbefaler denne forsikringen på biler som fortsatt har høy verdi.
 • Delkasko

  Hvis du har en eldre bil med lavere verdi kan det være aktuelt med delkasko. Denne forsikringen dekker ikke skader på egen bil ved kollisjon eller utforkjøring, men dekker likevel skader på grunn av brann eller tyveri. Du får også dekning for veihjelp og skader på glassruter.
 • Ansvar

  Dette er den rimeligste forsikringen og dekker ingen skader på egen bil. Likevel er den helt nødvendig om du har et registrert kjøretøy. Denne forsikringen er nemlig lovpålagt og dekker skader på andres biler eller personer. Forsikringen er inkludert hvis du velger Delkasko, Kasko eller Kasko Ekstra Trygghet.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Kjøretøy (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF) 

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg og din livssituasjon. Kontakt oss!

Ofte stilte spørsmål om bilforsikring

Ofte stilte spørsmål om bilforsikring

Her er svar på noe av det som mange lurer på.

Les spørsmål og svar
Kundefordeler med bilforsikring

Kundefordeler med bilforsikring

Har du bilforsikring i Knif Trygghet følger det med en rekke gunstige fordelsavtaler.

Sjekk ut kundefordelene