Alle våre privatforsikringer

Sjekk pris

Bilforsikring

Vår bilforsikring gjelder både personbiler, elbiler og campingbiler. Velg mellom Kasko Ekstra Trygghet, Kasko, Delkasko eller Ansvar.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Kasko Ekstra Trygghet

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når bilen er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker også skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides.

 

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av den forsikrede motorvognen.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

 

 

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker skifting eller reparasjon av motorvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning. Med ruter menes front-, side- og bakruter samt bevegelig takluke.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Alarmtelefon til Falck: (+47) 21 49 33 79

 

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Leiebil

Leiebil i inntil 30 dager når bilen får en skade som er dekket av forsikringen.

Totalskade

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 60 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 60 000 km eller være eldre enn 3 år.

Maskinskade

Dekker kostnader til reparasjon av mekanisk eller elektronisk skade i motor eller girkasse. Skade som skyldes slitasje eller skade som fabrikant eller leverandør er ansvarlig for dekkes ikke.

Utvidet leiebil

Leieildekningen er utvidet til å gjelde i 45 dager og med inntil 600 kroner per dag.

Startleie ved leasing

Dersom motorvognen totalskades eller blir stjålet, dekker forsikringen startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet.

Erstatningen er begrenset til 150 000 kroner.

Spesiallakk

Dekker skade på lakk utover ordinær dekning med inntil 40 000 kroner.

Nøkkelforsikring

Dekker innkjøp av nye nøkler dersom disse blir stjålet eller mistet. Kostnader ved eventuell omkoding erstattes også.

Hvilken forsikring passer for deg?

 • Kasko Ekstra Trygghet

  Denne forsikringen passer til deg med en nyere bil som ikke er mer enn 8 år gammel. Her følger det blant annet med forsikring for maskinskader og en utvidet leiebildekning, i tillegg til de vanlige dekningene.
 • Kasko

  Dette er den mest vanlige bilforsikringen og dekker de fleste skader på bilen din, for eksempel ved kollisjon eller utforkjøring. Vi anbefaler denne forsikringen på biler som fortsatt har høy verdi.
 • Delkasko

  Hvis du har en eldre bil med lavere verdi kan det være aktuelt med delkasko. Denne forsikringen dekker ikke skader på egen bil ved kollisjon eller utforkjøring, men dekker likevel skader på grunn av brann eller tyveri. Du får også dekning for veihjelp og skader på glassruter.
 • Ansvar

  Dette er den rimeligste forsikringen og dekker ingen skader på egen bil. Likevel er den helt nødvendig om du har et registrert kjøretøy. Denne forsikringen er nemlig lovpålagt og dekker skader på andres biler eller personer. Forsikringen er inkludert hvis du velger Delkasko, Kasko eller Kasko Ekstra Trygghet.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Motorvogn og henger (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF) 

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg og din livssituasjon. Kontakt oss!

Ofte stilte spørsmål om bilforsikring

Ofte stilte spørsmål om bilforsikring

Her er svar på noe av det som mange lurer på.

Les spørsmål og svar
Kundefordeler med bilforsikring

Kundefordeler med bilforsikring

Har du bilforsikring i Knif Trygghet følger det med en rekke gunstige fordelsavtaler.

Sjekk ut kundefordelene