Alle våre privatforsikringer

Bobilforsikring

Vår bobilforsikring gjelder bobiler inntil 7 500 kg i totalvekt. Erstatningen baseres på kjøretøyets markedsverdi. Velg mellom Ekstra Trygghet, Kasko, Delkasko eller Ansvar.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Kasko Ekstra Trygghet

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt når bilen er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

 

 

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Privat utleie (tilleggsdekning som kan velges

Dekker skader som oppstår under utleie av bobilen.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker bruddskade på utvendige glassruter og glasstak.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

Dekker merutgifter hvis fører og passasjer ikke kan fortsette reiser fordi motorvognen pga vognskade eller annen upåregnelig driftsstopp ikke kan settes i stand innen 2 arbeidsdager. Det samme gjelder hvis motorvognen blir stjålet.

Alarmtelefon til RedGo (tidligere Falck): (+47) 21 49 33 79

 

Ladekabel

Dekker skade og tyveri av ladekabel med egenandel på kr 1 000.

 

(denne dekningen gjelder ikke for bedriftskunder)

Personlig løsøre og bagasje

Dekker bagasje i bilen inntil kr 40 000 (høyere sum kan velges)

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 15 000 km eller være eldre enn 1 år.

Utvidet totalskadegaranti

Gir rett til ny bil av samme merke, modell, type og årgang dersom reparasjonskostnadene overstiger 80 % av samlet kjøpesum. Bilen kan ikke ha kjørt mer enn 60 000 km eller være eldre enn 3 år.

Motor- og girskade

Dekker plutselige og uforutsette skader på motor, gir og drivverk dersom bilen er under 10 år gammel eller ikke kjørt lenger enn 200 000 km.

For el- og hybridbiler dekkes også skade på høyspentbatteri og ladeenhet i bilen.

Startleie ved leasing

Dersom motorvognen totalskades eller blir stjålet, dekker forsikringen startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet.

Nøkkelforsikring

Dekker innkjøp av nye nøkler dersom disse blir mistet, stjålet eller skadet. Kostnader ved eventuell omkoding erstattes også.

Parkeringsskadeforsikring

Dekker skader påført av ukjent person mens bilen står parkert, med inntil kr 20 000, uten å få bonusen redusert.

Utvidet veihjelp ved feriereiser

Dersom ferietur blir avbrutt som følge av skade, tyveri eller annen form for upåregnelig driftsstopp, dekkes tilsvarende leiebil som den forsikrede bilen, inntil 20 dager for å fortsette ferieturen.

Fukt- og vannskader

Dekker skader ved fukt i tak, vegger og gulv inntil bobilen er 15 år gammel, dersom det er gjennomført årlig fuktsjekk. I tillegg dekkes skader som følge av lekkasje fra bobilens røranlegg.

Hvilken forsikring passer for deg?

 • Kasko Ekstra Trygghet
  Denne forsikringen passer til deg med en nyere bil som ikke er mer enn 10 år gammel. Her får du blant annet forsikring for motor- og girskader og fukt- og vannskader i tillegg til de vanlige dekningene.
 • Kasko
  Dette er den mest vanlige bilforsikringen og dekker de fleste skader på bilen din, for eksempel ved kollisjon eller utforkjøring. Vi anbefaler denne forsikringen på biler som fortsatt har høy verdi.
 • Delkasko
  Hvis du har en eldre bil med lavere verdi kan det være aktuelt med delkasko. Denne forsikringen dekker ikke skader på egen bil ved kollisjon eller utforkjøring, men dekker likevel skader på grunn av brann eller tyveri. Du får også dekning for veihjelp og skader på glassruter.
 • Ansvar
  Dette er den rimeligste forsikringen og dekker ingen skader på egen bil. Likevel er den helt nødvendig om du har et registrert kjøretøy. Denne forsikringen er nemlig lovpålagt og dekker skader på andres biler eller personer. Forsikringen er inkludert hvis du velger Delkasko, Kasko eller Kasko Ekstra Trygghet.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Kjøretøy (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss

8 råd til en trygg bobilferie

8 råd til en trygg bobilferie

Gode råd til deg som skal på ferie med bobil eller campingvogn.

Les mer