Alle våre privatforsikringer

Hundeforsikring

En hundeforsikring gir deg økonomisk erstatnig hvis hunden din dør av sykdom eller ulykke. Du kan også velge å kjøpe forsikring som dekker veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

Hva dekker forsikringen?

Inkludert

Valgfri

Livsforsikring

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Forsikringen gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevernmessige hensyn.

Forsikringen dekker også tap som følge av at hunden blir stjålet eller blir borte.

Veterinærutgifter

Dekker nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling ved sykdom eller ulykke. Medfødte svakheter eller arvelige lidelser, adferdsforstyrrelser eller utgifter til forebyggende behandling, samt kreftbehandling erstattes ikke.

Det trekkes en egenandel på 1000 kroner.

Veterinærforsikringen varer livet ut. Når hunden fyller 7 år øker egenandelen til 30% av skaden, minimum 1 500 kroner.

Reseptbelagte medisiner

Dekker reseptbelagte medisiner i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget under veterinærforsikringen.

Det trekkes en egenandel på 500 kroner.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Hund (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Viktig å vite

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

Forsikring av hund og katt

Forsikring av hund og katt

Her er svar på noe av det som mange lurer på.

Les spørsmål og svar