Hundeforsikring

En hundeforsikring gir deg økonomisk erstatnig dersom hunden din dør av sykdom eller ulykke. Du kan også velge å kjøpe forsikring som dekker veterinærutgifter, samt reseptbelagte medisiner.

 

Hva dekker forsikringen?
Inkludert
Valgfri
Livsforsikring

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Forsikringen gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevernmessige hensyn.

Forsikringen dekker også tap som følge av at hunden blir stjålet eller blir borte.

Veterinærutgifter

Dekker nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling ved sykdom eller ulykke. Medfødte svakheter eller arvelige lidelser, adferdsforstyrrelser eller utgifter til forebyggende behandling, samt kreftbehandling erstattes ikke.

Det trekkes en egenandel på 1 000 kroner.

Reseptbelagte medisiner

Dekker reseptbelagte medisiner i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget under veterinærforsikringen.

Det trekkes en egenandel på 500 kroner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller se "Råd og tips".

Søknadsskjema for hund med forsikringsverdi over 20 000 kroner finner du her.

For hund med forsikringsverdi under 20 000 kroner her.

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Hund

Generelle vilkår