Alle våre privatforsikringer

Katteforsikring

En katteforsikring gir deg økonomisk erstatnig dersom katten din dør av sykdom eller ulykke. Du kan også velge å kjøpe forsikring som dekker veterinærutgifter, samt reseptbelagte medisiner.

Hva dekker forsikringen?

Inkludert

Valgfri

Livsforsikring

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Forsikringen gjelder også hvis katten må avlives av dyrevernmessige hensyn.

Forsikringen dekker ikke at katten blir borte.

Veterinærforsikring

Dekker nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling ved sykdom eller ulykke. Medfødte svakheter eller arvelige lidelser, adferdsforstyrrelser eller utgifter til forebyggende behandling, samt kreftbehandling erstattes ikke. 

Det trekkes en egenandel på 1 000 kroner.

Veterinærforsikringen varer livet ut. Når katten fyller 10 år øker egenandelen til 30% av skaden, minimum 1 500 kroner.

Reseptbelagte medisiner

Dekker reseptbelagte medisiner i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget under veterinærforsikringen.

Det trekkes en egenandel på 500 kroner. 

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Katt (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Viktig å vite

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

Forsikring av hund og katt

Forsikring av hund og katt

Her er svar på noe av det som mange lurer på.

Les spørsmål og svar