Livsforsikring

Vår livsforsikring gir økonomisk trygghet for dine nærmeste, om du skulle falle i fra.

Denne forsikringen krever en utfylling av en helseerklæring.

Vår livsforsikring gir en utbetaling dersom forsikrede dør i forsikringstiden som følge av sykdom eller ulykke. Det vil kunne sikre økonomien til de nærmeste i en ellers vanskelig tid.

Vi anbefaler livsforsikring til alle som har forsørgeransvar eller har en ektefelle/samboer som er avhengig av din inntekt.
Utbetalingen gjør at de kan få en mulighet til å tilpasse seg den nye livssituasjonen. Med begunstigelse kan du selv velge hvem som skal få erstatningen.

Folketrygden og arveloven behandler ektefeller og samboere ulikt. Ønsker du økonomisk rådgivning rundt dette kan du ta kontakt med oss for en samtale.

Livsforsikring kan tegnes av privatpersoner mellom 18 og 65 år som er norske statsborgere bosatt i Norge, eller personer som har vært sammenhengende bosatt i Norden de siste fem årene. Denne forsikringen krever en utfylling av helseerklæring.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Livsforsikring

Generelle vilkår 

 

For spørsmål og svar om utfylling av helseerklæring, se her.