Dette gjør du ved flom og storm

Flom
Foto: iStock

Naturen kan forårsake store skader. Det er ikke så mye vi får gjort med været, men her er noen gode råd for å sikre, forebygge og begrense skader på hus og eiendom.

Først og fremst er det lurt å følge med i nyhetsbildet. Du kan også holde deg oppdatert på sanntidsdata og prognoser på varsom.no og værtjenesten yr.no.

 

  • Ved flomvarsel
  • Hvis du allerede er rammet av flom
  • Ved varsel om storm eller sterk vind

 

 

Kraftig regnvær kan forårsake oversvømmelser og flom
Kraftig regnvær kan forårsake oversvømmelser og flom
Foto: iStock

 

Kilder:

varsom.no

naturskade.no