Uføreforsikring

Vår uføreforsikring gir rett til erstatning ved langvarig uførhet som følge av sykdom eller ulykke.

Denne forsikringen krever en utfylling av en helseerklæring.

Er du frisk og yrkesaktiv bør du tegne en uføreforsikring.

Uføreforsikringen gir deg en engangsutbetaling ved langvarig uførhet. Pengene kan for eksempel brukes til å betale ned gjeld eller dekke uforutsette utgifter. Noen kunder opplever også at de må tilpasse boligen til den nye livssituasjonen.

Uføreforsikring kan tegnes av privatpersoner mellom 18 og 55 år som er norske statsborgere bosatt i Norge, eller personer som har vært sammenhengende bosatt i Norden de siste fem årene. Forsikringen krever en utfylling av en helseserklæring.

 

Utbetaling fra folketrygden

I Norge er vi heldige som har gode ordninger for de av oss som ikke lenger kan arbeide. Du risikerer likevel å få inntekten din vesentlig redusert ved arbeidsuførhet, samtidig som de løpende utgiftene er omtrent som før. Mange blir også påført ekstra utgifter som følge av sykdommen. Utbetaling fra vår uføreforsikring vil gi deg kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og vil bidra til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

Tjener du ca 380 000 kroner vil utbetaling fra folketrygden være på ca 200 000 kroner ved varig arbeidsuførhet. Tjener du mer vil denne forskjellen bli enda større. Tall fra NAV viser at mer enn en av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre.

  

Ta kontakt med oss for mer informasjon.
 

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

 

Vilkår Uføreforsikring 

Generelle vilkår

 

For spørsmål og svar om utfylling av helseerklæring, se her.