Alle våre privatforsikringer

Uføreforsikring

Vår uføreforsikring gir deg en engangsutbetaling ved langvarig uførhet.

Hvem er forsikringen for?

Vi anbefaler uføreforsikring til deg som er frisk og yrkesaktiv.

Uføreforsikringen vår gir deg en engangsutbetaling ved langvarig uførhet. Pengene kan for eksempel brukes til å nedbetale gjeld eller dekke uforutsette utgifter, for eksempel tilpasning av bolig. 

Uføreforsikring kan kjøpes av deg mellom 18 og 55 år. Du må være 100 % arbeidsfør og ha vært i ordinært arbeid eller heltidsstudent siste 12 måneder, samt bosatt i Norge og være norsk statsborger eller ha vært sammenhengende bosatt i Norden de siste 5 årene. 

Ved kjøp av personfrosikring må du fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være grunnlaget for om vi kan tilby deg forsikring, eventuelt med eller uten begrensninger i avtalen.

Hvorfor kjøpe uføreforsikring?

I Norge er vi heldige som har gode ordninger for de av oss som ikke lenger kan jobbe. Du risikerer likevel å få inntekten din vesentlig redusert ved arbeidsuførhet, samtidig som de løpende utgiftene dine vil være som før. Noen blir også påført ekstra utgifter som følge av sykdommen. Utbetaling fra vår uføreforsikring vil gi deg kompensasjon for tapt arbeidsinntekt og vil bidra til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

Tjener du ca 380 000 kroner vil utbetaling fra folketrygden være på ca 200 000 kroner ved varig arbeidsuførhet. Tjener du mer vil denne forskjellen bli enda større. 

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen gir rett til utbetaling hvis du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på minst 2 år, og arbeidsuførheten blir bedømt som varig mens forsikringen fortsatt er i kraft.

Du bestemmer selv størrelsen på erstatningsbeløpet.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Uføreforsikring (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse

Hvorfor må du fylle ut egenerklæring om helse og hvordan fungerer det?

Se spørsmål og svar