Alle våre privatforsikringer

Utestasjonert

Utestasjonertforsikring er en reiseforsikring for personer som oppholder seg utenlands i perioder på mer enn 70 dagers varighet. 

Hva dekker forsikringen?

 • Avbestilling
 • Forsinkelse
 • Sykeforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Rettshjelpsforsikring
 • Begravelse på tjenestestedet
 • Evakuering

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

 • Tjenesteavbrudd
 • Innbo og løsøre på tjenestestedet
 • Transportskader på innbo og løsøre

Viktig å vite

Det er en forutsetning for sykeforsikringens gyldighet at den forsikrede er medlem i norsk folketrygd.

Fullstendige forsikringsvilkår

Utestasjonert (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss