Familie tar selfie
Foto: iStock

Personforsikring = trygghet for deg og familien

Har du tenkt over hva de økonomiske konsekvensene ville ha blitt for deg og din familie dersom noe av det verste skulle skje? De fleste har forsikret hus, bil og andre verdifulle eiendeler. Langt færre har forsikret seg selv eller familien sin. Med riktige personforsikringer kan du unngå dårlig økonomi dersom det skulle inntreffe sykdom, uførhet eller død i familien. 

Publisert: 25.02.2020 - Oppdatert: 29.10.2020

LIVSFORSIKRING - økonomisk trygghet for dine nærmeste dersom du skulle bli borte

Vi anbefaler livsforsikring til alle som har forsørgeransvar eller har en ektefelle/samboer som er avhengig av din inntekt. Utbetalingen gjør at de kan få en mulighet til å tilpasse seg den nye livssituasjonen ved å for eksempel nedbetale gjeld.  

Vår livsforsikring gir en engangsutbetaling dersom den forsikrede dør. Det vil kunne sikre økonomien til dine nærmeste i en ellers vanskelig tid.

 

Les mer om vår livsforsikring her

UFØREFORSIKRING - forsikring av inntekten din ved langvarig sykemelding

Tall fra NAV viser at mer enn én av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre, flesteparten på grunn av sykdom. I Norge er vi heldige som har gode ordninger for de av oss som ikke lenger kan arbeide. Du risikerer likevel å få inntekten din vesentlig redusert ved arbeidsuførhet.

Inntektstap ved uførhet
Inntektstap ved uførhet

Du kan regne med at minimum en tredjedel av inntekten din forsvinner dersom du blir ufør. Jo mer du tjener desto større vil forskjellen bli.  

Vi anbefaler uføreforsikring til deg som er frisk og yrkesaktiv. Knif Trygghet sin uføreforsikring vil gi deg en engangsutbetaling som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt dersom du skulle bli varig ufør. Pengene kan for eksempel brukes til å betale ned gjeld og vil bidra til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

 

Les mer om vår uføreforsikring her

BARNEFORSIKRING - økonomisk sikkerhet for både barn og foreldre

Barn på skateboard
Barn på skateboard
Foto: iStock

Heldigvis har vi gode offentlige ordninger i Norge og et helsevesen hvor barn blir prioritert og tatt godt hånd om. Allikevel kan det oppstå tilfeller hvor offentlige ytelser kan utebli eller oppleves for lave. I slike tilfeller kan en barneforsikring komme godt med.

5 grunner til å tegne barneforsikring:

 

  1. Ved varig uførhet vil barnet få utbetalt en «startkapital» ved 18 års alder
  2. Gir mulighet for at foreldre kan ta mer fri fra jobb for å være sammen med barnet ved alvorlig sykdom
  3. Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke
  4. Gir mulighet for å bygge om bolig, for eksempel hvis barnet må sitte i rullestol
  5. Utbetaling ved utvalgte alvorlige sykdommer

Barneforsikring er ment som et supplement til de offentlige ytelsene som er relativt lave for unge mennesker.

 

Du kan lese mer om vår Barneforsikring her