Kritisk sykdom

Forsikringen siker deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. Du velger selv hva du vil bruke pengene på, noe som gir deg økonomisk handlefrihet i en ellers vanskelig tid. 

Forsikringen krever en utfylling av en helseerklæring.

Vi anbefaler Kritisk sykdom som en tilleggsforsikring til dødsfallsforsikring og uføreforsikring.

Forsikringen dekker følgende diagnoser:

 • Blindhet
 • Døvhet
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt og alvorlig angina pectoris (hjertekrampe) 
 • Livstruende kreft
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Store brannskader
 • Tap av ben og armer
 • Gjennomført hjerteoperasjon
 • Lammelser
 • Organtransplantasjon
 • Tap av taleevnen
 • Gjennomført angioplastikk

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling 30 dager etter at diagnose er stilt. Forsikringen omfatter ikke mindre alvorlige kreftdiagnoser.

Forsikringen kan tegnes ifra fylte 16 år og inntil fylte 60 år, forutsatt at helsen din er tilfredsstillende på det tidspunkt avtalen inngås.

Denne forsikringen krever en utfylling av en helseerklæring.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

 

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Kritisk sykdom

Generelle vilkår

For spørsmål og svar om utfylling av helseerklæring, se her.