Alle våre privatforsikringer

Kritisk sykdom

Kritisk sykdomsforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom. 

Hvem er forsikringen for?

Kritisk sykdom er ment som en ekstra økonomisk trygghet og vi anbefaler denne som en tilleggsforsikring til livsforsikring og uføreforsikring. 

Forsikringen kan kjøpes av deg som er mellom 18 og 60 år.

Ved kjøp av personforsikring må du fylle ut en egenerklæring om helsen din. 

Hva dekker forsikringen?

Du velger selv størrelsen på erstatningsbeløpet. Forsikringen gir deg en engangsutbetaling 24 timer etter at diagnose er stilt. 

Du står fritt til å bruke pengene til hva du vil, noe som gir deg økonomisk handlefrihet i en ellers vanskelig tid. Du kan for eksempel betale for ekstra behandling, ta deg en velfortjent ferie eller nedbetale gjeld. 

Forsikringen dekker følgende diagnoser:

 • Blindhet
 • Døvhet
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Hjerteinfarkt og alvorlig angina pectoris (hjertekrampe) 
 • Livstruende kreft
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Store brannskader
 • Tap av ben og armer
 • Gjennomført hjerteoperasjon
 • Lammelser
 • Organtransplantasjon
 • Tap av taleevnen
 • Gjennomført angioplastikk
 • Alzheimers sykdom før fylte 60 år
 • Utposning på hjernens blodårer
 • Utposning på hovedpulsåren
 • Utlagt tarm
 • Alvorlig epilepsi
 • Emosjonell/økonomisk støtte

 

Forsikringen omfatter ikke mindre alvorlige kreftdiagnoser.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Kritisk sykdom (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse

Hvorfor må du fylle ut egenerklæring om helse og hvordan fungerer det?

Se spørsmål og svar