Forsikringsselskapet for kristne organisasjoner og menigheter - hvor all avkastning går til fellesskapet.
Se våre organisasjonforsikringer

Aktuelt

Selvbetjening

Knif Trygghet Forsikring AS

Møllergt. 39, 0179 Oslo