Forsikringsselskapet for kristne organisasjoner og menigheter - hvor all avkastning går til fellesskapet.
Se våre organisasjonforsikringer
illustrasjon
  • Trafikkforsikringsavgift til staten

    Årsavgiften for bil skal i 2018 erstattes av en trafikkforsikringsavgift til staten. Forsikringsselskapene har fått i oppgave å kreve inn denne avgiften sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg. Her er noen spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften:

illustrasjon